Napełnianie balonów

Jak napełnić balon za pomocą butli z helem

Napełnianie balonów helem z butli jest bardzo proste i bezpieczne jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek i będziemy przestrzegać zasad użytkowania.

Hel do balonów, balony z helem

Hel Tajemniczą zawartością wypożyczanych przez Państwa butli jest hel sprężony 4.0. UN 1046. Z oznaczenia wynika że jest to hel o czystości 99,9990% zgodny z norma unijną 1046. Hel jako substancja chemiczna legitymuje się także kartą charakterystyk którą udostępnia rozlewnia gazów PGNiG Odolanów z której pochodzi hel, który udostępniamy w butlach.

Hel jest gazem szlachetnym bezwonnym, niewybuchowym i niepalnym. W dużym stężeniu jest duszący. Uwaga - wdychanie helu w czystej postaci jest niebezpieczne - grozi uduszeniem. Chociaż uzyskiwanie śmiesznego głosu po wdychaniu helu z baloników jest na pewno zabawne nie jest to zabawa bezpieczna…we wdychanie helu mogą bawić się wyłącznie nurkowie na większych głębokościach stosując odpowiednie mieszanki oddechowe (hel/powietrze…).

Opakowanie wysokociśnieniowe - butla stalowa Należy mieć świadomość, że butla wysokociśnieniowa zawiera w sobie hel sprężony pod…wysokim ciśnieniem. Na podstawie objętości wodnej butli (wybita na butli) i panującego w niej cienienia - które możemy sprawdzić podłączając do butli manometr - możemy określić ile gazu znajduje się w butli. Butle są stalowe, masywne. Atestowane na wysokie ciśnienie są same butle jak i zawory aczkolwiek nic na świecie nie jest niezniszczalne… Delikatną częścią butli jest jej zawór i na niego musimy zwrócić uwagę na każdym etapie użytkowania butli.

Transport Najpierw odbieramy butlę z punktu wynajmującego butle z helem lub jest ona nam dostarczana. Przy transporcie pojedynczych butli musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to aby butla była przewożona stabilnie. Może być przewożona w pozycji poziomej, zabezpieczona przed przemieszczaniem się i przed uderzeniami innych przedmiotów znajdujących się w samochodzie. Szczegółowe instrukcje odnośnie warunków przewożenia butli możemy znaleźć na przykład tutaj, od strony przepisów natomiast przewożenie butli na własny użytek reguluje Załącznik A - ADR pkt. 1.1.3.1. a)

Przechowywanie Przechowywanie butli w wysokiej temperaturze spowoduje podniesienie ciśnienia w butli co może być niebezpieczne - dlatego umieszczajmy butle z dala od źródeł ognia i ciepła, w upalny dzień nie pozostawiajmy butli w nasłonecznionym samochodzie. Tak samo jak przewozimy butle stabilnie przechowujemy ja również stabilnie, butla nie może się przewracać. Zawór Chronimy zawór podczas transportu - jeżeli butla jeżeli wyposażona jest w ochronny kołpak to zdejmujemy go tylko do napełniania balonów. Reduktory instalujemy zgodnie z instrukcją a po napełnieniu butli odłączamy. Bezwzględnie odłączamy reduktory do transportu butli. Zawór butli odkręcamy delikatnie aby nie doprowadzić do szybkiego, niekontrolowanego rozprężenia gazu. Zawsze ustawiamy butlę zaworem od siebie - jeżeli cokolwiek się stanie stoimy po dobrej stronie. Rozprężanie gazu to ciekawe zjawisko fizyko-chemiczne, przebiegające z dużym obniżaniem się temperatury ale lepiej nie doświadczać tego na własnym ciele.

Reduktor Reduktor nakręcany na butle ma za zadanie zmniejszyć ciśnienie wylatującego helu. Najróżniejsze dostępne na rynku reduktory maja specjalne końcówki przystosowane do balonów lateksowych jak i foliowych ułatwiają także napełnianie balonów i sprawiają że praca dekoratora jest łatwa, lekka jak hel i przyjemna. Reduktor instalujemy na butli zgodnie z załączoną instrukcją.

Do dzieła Kiedy mamy już przykręcony reduktor, balony są w pogotowiu możemy przystąpić do wyczarowania dekoracji. Zaczynamy od otworzenia głównego zaworu - kurek na górze butli. Następnie nakładamy balon na końcówkę reduktora butli. Możemy używać dostarczonych balonów, lub innych. Wąska końcówka reduktora pozwoli na napełnienie również balonów z mikrofolii.

Aby hel przedostał się z butli do balonu przekręcamy zawór reduktora. Balon napełniony! Zawiązujemy balon na supeł i…u większości osób pojawia się efekt naukowca - próba empiryczna „czy to faktycznie lata” … tak, lata - uwaga, żeby balon nie uciekł na zawsze.

Do balonu dowiązujemy wstążeczkę - zależnie od potrzeb, pomysłu, konkretnego zastosowania wstążkę można zostawić dłuższą lub krótszą, pozwolić na swobodne zwisanie w spiralnych zakrętach lub balony na wstążeczkach zakotwiczyć - przymocować do specjalnego ozdobnego obciążnika dobranego do okazji lub po prostu przywiązać do jakiegoś przedmiotu. Jeżeli nie zużyliśmy całego helu za jednym razem, możemy zakręcić główny zawór, zdemontować reduktor, zabezpieczyć zawór kołpakiem i butla może spokojnie poczekać na następną okazję.