Opublikowano:

Hel do balonów

Jak napełnić balon za pomocą butli z helem

Napełnianie balonów helem z butli jest bardzo proste i bezpieczne jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek i będziemy przestrzegać zasad użytkowania.

Hel

Tajemniczą zawartością wypożyczanych przez Państwa butli jest hel sprężony 4.0. UN 1046. Z oznaczenia wynika że jest to hel o czystości  99,9990% zgodny z norma unijną 1046. Hel jako substancja chemiczna legitymuje się także kartą charakterystyk którą udostępnia rozlewnia gazów PGNiG Odolanów z której pochodzi hel, który udostępniamy w butlach. Hel jest gazem szlachetnym bezwonnym, niewybuchowym i niepalnym. W dużym stężeniu jest duszący. Uwaga - wdychanie helu w czystej postaci jest niebezpieczne - grozi uduszeniem. Chociaż uzyskiwanie śmiesznego głosu po wdychaniu helu z baloników jest na pewno zabawne nie jest to zabawa bezpieczna…we wdychanie helu mogą bawić się wyłącznie nurkowie na większych głębokościach stosując odpowiednie mieszanki oddechowe (hel/powietrze…).

Opakowanie wysokociśnieniowe - butla stalowa

Należy mieć świadomość, że butla wysokociśnieniowa zawiera w sobie hel sprężony pod…wysokim ciśnieniem. Na podstawie objętości wodnej butli (wybita na butli) i panującego w niej cienienia - które możemy sprawdzić podłączając do butli manometr - możemy określić ile gazu znajduje się w butli.
Butle są stalowe, masywne. Atestowane na wysokie ciśnienie są same butle jak i zawory aczkolwiek nic na świecie nie jest niezniszczalne… Delikatną częścią butli jest jej zawór i na niego musimy zwrócić uwagę na każdym etapie użytkowania butli.